Räddningsverket vidtog omedelbart nödvändiga åtgärder då misstankar om smitta uppstått. Situationen är bra under kontroll. Åtta anställda har försäkerhets skull satts i karantän.

Sent på tisdagskvällen konstaterade man coronasmitta hos en anställd vid räddningsverket. Räddningsverket vidtog omedelbart isoleringsåtgärder då misstanke om smittan uppstått och man har nu situationen bra under kontroll.

Man har kartlagt övrig personal som eventuellt smittats. Åtta anställda har för säkerhets skull satts i karantän. Räddningsverket följer noggrant med situationen.

Räddningsverkets aktionsberedskap är normal. Man har i planeringen beaktat eventuella sjukdomsfall bland personalen. Räddningsverkets personal har fått direktiv för hur man skall förebygga smittspridning och för hur man skall gå till väga då någon blivit smittad.