Inrikesministeriet rekommenderade den 31 mars 2020 att sådan sotning som inte är nödvändig ska skjutas upp till en senare tidpunkt under coronavirussituationen. Sotning av byggnader kan dock inte skjutas upp för en obestämd tid eller helt lämnas ogjord.

Enligt aktuella uppgifter kommer coronavirusepidemin och de exceptionella förhållandena att fortsätta en lång tid framöver. Av brandsäkerhetsskäl är det dock viktigt att ägarna inte skjuter upp sotningen av byggnaderna utan grund och att de eldstäder och rökkanaler som används regelbundet sotas med föreskrivna mellanrum. 

När det gäller sotning förutsätter epidemiläget och förhindrandet av smittspridning att såväl sotarna som kunderna tillägnar sig nya verksamhetssätt, eftersom sotningen huvudsakligen sker i bostadsutrymmen. Byggnadens ägare och innehavare ska på förhand komma överens med sotaren om skyddsåtgärder och skyddsförfaranden i varje enskilt fall. Detta är särskilt viktigt när det gäller personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp.

Trots virusepidemin är sotning nödvändig om eldstaden eller rökkanalen inte drar eller inte annars fungerar ordentligt. Sotning kan också vara nödvändig om sotningen redan för närvarande är mycket försenad. Byggnadens ägare ansvarar för underhållet av eldstäderna och rökkanalerna och för beställningen av sotning.

Länk: läs mera på inrikesministeriets webbsida