Här informerar vi om hur coronaepidemin påverkar räddningsverkets funktioner. Räddningsverket strävar till att minimera smittospridningen och centrerar resurser till brådskande verksamhet. Sidan uppdateras.

Hur betjänar räddningsverket invånarna under coronaepidemin?

I nödsituationer ring nödnumret 112. Räddnings- och akutvårdsuppdrag sköts normalt 24 timmar i dygnet. Vid misstänkt coronavirussmitta, ring inte nödnumret. Endast om symptomen kräver akutvård bör man ringa 112.

I andra än brådskande fall skall du kontakta oss elektroniskt eller via telefon. Brandsynerna fokuseras så att kontakt med personer i riskgrupper kan undvikas. Vi gör inte brandsyner i vårdanstalter, servicehem eller hälsocentraler tillsvidare. Närkontakter minimeras på samtliga brandsynebesök. Våra kunder har också givits möjligheten att få brandsynen uppskjuten med saklig grund.

Bokade säkerhetsutbildningar, infotillfällen och deltagandet i olika tillställningar är inhiberade tillsvidare.

Brandstationerna tar inte emot besökare.

Skolornas NouHätä!-tävlingar är inställda den här våren. 

På vilket sätt har Räddningsverket förberett sig på coronaepidemin?

Räddningsverket prioriterar räddnings- och förstavårdstjänster samt kommunikationstjänster.  Vid planering av personalresurser har man beaktat möjliga insjuknande

Räddningsverkets personal har fått anvisningar hur man förebygger smittan och påverkan av smittan.

Räddningsverkets personal, så långt det är möjligt, är tillsvidare på distansarbete. Mötena ordnas via webben.

Personal som kommer hem från utlandet har fått anvisningar att stanna hemma i fjorton dygn.

Avtalsbrandkårerna har en viktig roll i räddningsväsendets organisation

Räddningsverket håller aktivt kontakt med avtalsbrandkårerna och vägleder deras verksamhet.

Avtalsbrandkårerna deltar inte i publika tillställningar, brandstationerna tar inte emot besökare och samtliga övningar är inställda.

Avtalsbrandkårerna har fått allmänna anvisningar hur man förebygger att bli smittad av coronaviruset.

Varifrån får man tilläggsinformation?

På sociala media sprids det felaktig information och disinformation om coronaepidemin. Räddningsverket uppmanar alla att följa officiella, av myndigheterna producerad material, på webbsidor och sociala media.

Aktuell information om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärd (THL) hemsidor

Egentliga Finlands sjukvårdsdistriks aktuella sidor om coronaepidemin

Räddningsverkets blogg: Pandemia ja valmiuslaki - mistä on kysymys?