Räddningsverkets uppdragsmängder år 2019 på samma nivå som 2018. Räddningsverkets historia lyftes fram på ett synligt sätt vid jubileumsårets evenemang och kommunikation.

Mer information:

räddningschef Mika Kontio, mika.kontio@turku.fi eller 050 313 7554

Antalet räddningsuppdrag vid Egentliga Finlands räddningsverk var 9 485 år 2019, dvs. cirka 3,3 procent högre än år 2018. Räddningsverket fick cirka 37 000 uppgifter inom akutvården, dvs. cirka 4,1 procent färre än året innan. Av uppgifterna inom akutvården var 34 procent brådskande. Sex personer avled och sex personer skadades allvarligt vid eldsvådor i landskapet. Räddningsverket utförde under året 24 mer omfattande brandundersökningsuppgifter. Cirka 3 200 brandsyner utfördes. Brandsyn på eget initiativ utfördes i cirka 7 400 objekt.

Vid evenemangen och utbildningarna nåddes nästan 72 000 personer. Räddningsverket deltog bland annat i det övergripande säkerhetsevenemanget Sov tryggt, lantbruksutställningen OKRA, 112-dagen och välgörenhetsevenemanget Posankka Race. På Åbo-dagen den 15 september hade Åbo centralbrandstation och Museilokalen Källaren öppet hus. Räddningsverket ordnade säkerhetsutbildningar för lågstadieelever på årskurs 2. Räddningsverkets skolsäkerhetsprojekt VarTu gav säkerhetsutbildning för de säkerhetsansvariga i grundskolorna.

Med respekt för historien, med blicken mot framtiden

För att fira 150-årsjubileet presenterades räddningsverkets historiska föremål och museifordon under evenemangen hela året. I räddningsverkets kommunikationskanaler publicerades berättelser, fotografier och videor om räddningsverkets historia. Jubileumsåret kulminerade i 150-årsjubileet som ordnades den 1 november, i festen deltog också inrikesminister Maria Ohisalo.

Blicken riktades inte bara mot det förflutna utan också mot framtiden. Räddningsverket utvecklade sin verksamhet inom många olika delområden. I april anslöt sig räddningsverket till nödcentralsverkets nödcentralsdatasystem Erica. I maj flyttade räddningsverkets lägescentral till nya lokaler. I september utvecklade man den nödproviant som avtalsbrandkårerna producerar och man inledde djurräddningsverksamhet i Lemo, Mietoinen, S:t Mårtens och Kiikala avtalsbrandkårer.

Myndighetssamarbete som styrkefaktor

Till årets största uppdrag hörde ett stort oljeutsläpp i Skärgårdshavet. I bekämpningen av olyckan deltog Egentliga Finlands och Västra Nylands räddningsverk samt Västra Finlands sjöbevakningssektion. I september utarbetade sju räddningsverk vid kusten och Gränsbevakningsväsendet en samarbetsplan för bekämpning av miljöskador i havsområden.

I oktober belönades arbetsgruppen för evenemangssäkerhet, som består av anställda vid Egentliga Finlands räddningsverk, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och polisen i Sydvästra Finland, med ett riksomfattande säkerhetspris inom social- och hälsovården. Juryn beskrev arbetsgruppens verksamhet som banbrytande och unik i Finland.

Räddningsverket samarbetade också med olika länders säkerhetsaktörer i fem internationella projekt. Räddningsverkets pågående internationella projekt är CASCADE, ResQU2, Oil Spill, Youth for Safer Youth och Inclusive Emergency. Dessutom deltar räddningsverket i det nationella projektet Host Nation Support.