Det europeiska Inclusive Emergency-projektets startmöte hölls 3.–5.12.2019 i Alcala de Guadaira i Spanien. Handikappspecialister och brandmän från fyra olika länder – Danmark, Spanien, Finland och Slovenien – deltog i mötet.

Mer information:

Följ i sociala medier:

I projektet försöker man utveckla den första öppna och flerspråkiga webbinlärningsplattformen för brandmän. Plattformens tema är beredskap inför nödsituationer och att svara på dem i situationer där handikappade personer är involverade. Webbinlärningsplattformen kan användas på dator, surfplatta och smarttelefon och följande moduler ingår:

  • Modul 1: Autism Spectrum Disorder (autismspektrumstörning)
  • Modul 2: Visual and Hearing impairment (syn- eller hörselskada)
  • Modul 3: Physical impairment (fysisk funktionsnedsättning)
  • Modul 4: Mental impairment (psykisk funktionsnedsättning)

När den första versionen av webbinlärningsplattformen har blivit klar testar projektpartnerna den på brandmän från fyra olika länder för att utvärdera hur effektivt man kan uppnå inlärningsmålen med den. Baserat på testresultaten gör projektpartnerna nödvändiga förändringar innan den slutliga versionen av webbinlärningsplattformen publiceras i maj 2022 på fem olika språk – engelska, danska, spanska, finska och slovenska. För publikationen används en Creative Commons-licens, som tillåter att vem som helst kan använda den fritt, ändra och använda den som mall. Projektet pågår från december 2019 till maj 2022, det vill säga 30 månader.

Åtta partnerorganisationer är med i det Erasmus+ -finansierade projektet

Initiativtagare till Inclusive Emergency-projektet är Frederiksborg Fire and Rescue Service (Danmark) med Egentliga Finlands räddningsverket (Finland), Fire and Rescue service Kranj (Slovenien), Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spanien), Marcelino Champagnat Foundation (Spanien), The Slovenian Fire Protection Association (Slovenien), Åbo yrkeshögskola (Finland) och Autism Denmark (Danmark) som samarbetspartner. Inclusive Emergency-projektet samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program.

I projektets första möte definierade de åtta partnerorganisationernas representanter riktlinjer för utvecklingen av webbinlärningsplattformen, gick igenom projektets program för de följande 30 månaderna och delade uppgifter enligt varje deltagares expertis. Organisationernas representanter fick också besöka en lokal brandstation och lärde sig mer om Alcala de Guadaira Fire and Rescue Sercvice-räddningsverket.

Inclusive Emergency-projektet samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program. Projektpartnerna ansvarar ensamma för innehållet i detta meddelande.