Egentliga Finlands räddningsverk kom på tredje plats i tävlingen.

Mer information:

Tävlings officiella bilder (på ryska):

I Åbos vänort St. Petersburg arrangerades 20.9.2019 lagtävlingen Dekhterev Cup för professionella inom räddningsbranschen. Från Egentliga Finlands räddningsverk deltog redan för fjärde gången ett lag i den internationella serien och placerade sig fint på tredje plats.

-    Tävlingen utspelar sig på två olika banor som varierar från år till år. Det är egentligen inte möjligt att träna på förhand inför tävlingen men den ena banan är en labyrintisk simulator av en fartygsbrand som påminner om våra egna rökdykningssimulatorer – fastän i större skala, beskriver överbrandman Juha Oksa som lotsade laget från Egentliga Finlands räddningsverk.

Dekhterev Cup. Venäjän hätäministeriön Pietarin päähallinnon lehdistöpalvelu.

Oksa är en veteran i tävlingen– han har ingått i Egentliga Finlands räddningsverks lag varje år. Den egna tävlingslusten och det värdiga och välorganiserade evenemanget har fått honom att om och om igen medverka men han betraktar också resan som en enastående möjlighet att få bekanta sig med räddningsväsendets kollegor, utrustning och verksamhet i grannlandet.

-    I Finland är brandmännens arbetsbeskrivning omfattande – samma brandman kan åka iväg för att släcka en brand, dyka eller på ett oljebekämpningsuppdrag. I St. Petersburg är verksamheten noggrannare och strängare specificerad – släckningsmanskapet släcker, dykarna dyker och det finns särskild personal för specialuppdrag, återger Oksa sina observationer av hur räddningsverksamheten i länderna skiljer sig.

Dekhterev Cup. Venäjän hätäministeriön Pietarin päähallinnon lehdistöpalvelu.

Även utvecklingschef Torbjörn Lindström vid Egentliga Finlands räddningsverk anser att brandmännens tävling är en bra möjlighet för nätverksbildning och inlärning både för brandmännen och för stödtrupperna. Befälet för Egentliga Finlands räddningsverk följde 2015 med tävlingen som observatörer och därefter har man deltagit i tävlingen som ett lag. Det har också skickats inbjudningar till svarsvisiter.

-    Vi blickar ofta mot väst när vi söker kunskap för att kunna utverka vår verksamhet men det finns också olika slag av nya infallsvinklar att utnyttja i öst, säger Lindström.

Tävlingen som ordnas till minne av överstelöjtnant Dekhterev Vladimir Vladimirovich (13 februari 1904 - 13 februari 1970) har arrangerats sedan 1978. Numera ordnas tävlingen i tre kategorier: bästa möjliga rökdykningsgrupp, bästa rökdykningslag och bästa internationella rökdykningsgrupp. Alla brandkårer i St. Petersburg deltar i evenemanget. I den internationella kategorin deltar lag från andra länder och från olika områden i Ryssland. Från Finland deltog förutom Egentliga Finlands räddningsverk även Södra Karelens räddningsverk och Kymmenedalens räddningsverks gemensamma lag i tävlingen.

 

Nyckelord: