VR-koncernen och Egentliga Finlands räddningsverk har tillsammans utarbetat ett informationsblad med säkerhetsanvisningar för dem som bor i närheten av bangårdsområdet i Åbo.

Ytterligare information om säkerhetsmeddelanden:

Åbo centralbrandstation

Eriksgatan 35
20100 Åbo

tel. 02 263 3111

Informationsbladet ger säkerhetsanvisningar om vilka risker de ämnen som transporteras på bangårdsområdet i Åbo kan medföra, hur invånarna ska handla om det sker en olycka och var det finns möjligheter att få ytterligare information.

Informationsbladet med säkerhetsanvisningar utdelades vecka 48 till invånarna och aktörerna inom postnummerområdena 20100, 20200, 20320, 20700 och 20810. Sammanlagt delades 45 032 informa­tionsblad ut. Ett nytt informationsblad kommer att skickas ut om fem år. Säkerhetsanvisningarna kan också studeras på räddningsverkets webbsidor.

Informationsbladet med säkerhetsanvisningar delades ut nu, eftersom den externa räddningsplanen för bangårdsområdet i Åbo färdigställdes i fjol. Säkerhetssituationen på bangårdsområdet har likväl inte förändrats på många år och risken för en storolycka är liten, men riskerna kan aldrig helt och hållet elimineras.

Informationsbladet med säkerhetsanvisningar publiceras på svenska i elektronisk form

Informationen om åtgärder som gäller produktionsanläggningar och handlingsdirektiven i fall av en stor­olycka ska ges på båda nationalspråken. Det informationsblad om bangårdsområdet i Åbo som delades ut vecka 48 var finskspråkigt. Informationsbladet finns nu i elektronisk form på svenska på räddningsverkets webbsidor.

Den svenskspråkiga säkerhetsmeddelanden får man på begäran hemskickad eller så kan man komma och söka den från centralbrandstationen i Åbo.

Också andra verksamhetsutövares informationsblad med säkerhetsanvisningar kommer att publiceras på svenska på räddningsverkets webbsidor.

Verksamhetsutövare som hanterar eller upplagrar stora mängder farliga ämnen är skyldiga att i samarbete med räddningsverket utarbeta ett informationsblad med säkerhetsanvisningar om objektet för invånarna och aktörerna inom det närliggande området (lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005).

Bild: Övning av stor olycka på bangården i Åbo, 2014.