Det nya oljebekämpningsfartyget av E-klass som placerats i Houtskär döptes 11.11.2015 och fick namnet Maria. Fartygsdopet var en fest för inbjudna gäster och för arrangemangen stod Egentliga Finlands räddningsverk och Houtskärs FBK.

Det nya fartyget är avsett för oljebekämpnings-, släcknings- och räddningsuppdrag på Skärgårdshavet. Fartyget ägs av Egentliga Finlands räddningsverk och besättningen består av medlemmar i Houtskärs FBK.

Vid festen fick gästerna lyssna till musikuppträdanden och tal. Vid festen talade bl.a. ordföranden för regionala räddningsnämnden Pia Lindell och räddningsdirektör Jari Sainio. Fartygstillverkarens hälsning framfördes av försäljnings- och projektchef Markus Magnusson vid Weldmec Marine Ab.

Houtskärs oljebekämpningsfartyg av E-klass döps. Fartyget döptes av Anna-Marlene Söderlund, Houtskärs FBK.
 
Chefen för Houtskärs FBK Peter Juslin och Anna-Marlene Söderlund, som döpte fartyget. Efter dopfesten fick gästerna närmare studera det nya fartyget.

 

Oljebekämpningsfarkostens tekniska uppgifter:

  • Tillverkad: 2015
  • Oljebekämpningsfarkost, E-klass
  • Längd: 13,80 m
  • Bredd: 4,05 m
  • Djupgående: 1,10 m
  • Propulsion: 2 x propellerdrev
  • Fart: ca 30 knop tom, 26 knop med 3000 kg däckslast
  • Oljebommarna hanteras över lagerförsedda rullar, fast däckskran, fast brandpump, förklaffen sköts med hydraulik samt en fast generator.