Räddningsverket i Egentliga Finland och Skåne Nordväst undertecknade den 4 november ett avtal om personalutbyte. De anställda i Finland som deltar i utbytet kommer att arbeta på brandstationen i Helsingborg. Avtalet liknar det tidigare avtalet med räddningsverket i Storstockholm.

− Helsingborgs brandstation är på alla sätt ett lämpligt bytesobjekt för oss i Egentliga Finland. Skåne Nordväst har ett verksamhetsområde som är av samma storleksklass som Egentliga Finland, konstaterar utvecklingschef Torbjörn Lindström vid Egentliga Finlands räddningsverk.

Utbytesprogrammet startar genast våren 2016, och svenskarna kommer till Finland 16.5. Finländarna åker å sin sida till Helsingborg 26.9. Utbytestiden är en vecka.

− Vissa utbytesveckor kan ha ett särskilt tema, t.ex. har det framförts önskemål om vattendykning i Sverige nästa höst. Ett särskilt tema är likväl inget tvång, förklarar Lindström.

Meningen med utbytesprogrammet är att utbyta information och erfarenheter mellan räddningsverken, öka de anställdas kompetens och förbättra deras kunskaper i svenska (deltagarna från Finland).

Bild: Räddningsdirektör  Christer Ängehov från Räddningstjänsten Skåne Nordväst (vänster) och räddningsdirektör Jari Sainio från Egentliga Finlands räddningsverk.