Pikis brandstation invigdes fredagen 6.11.2015. Det traditionella programmet vid invigningsfesten bjöd på musik, tal och kapning av en brandslang. I talen berördes olika framtidsfrågor inom räddningsbranschen.

Läs mera om Pikis FBK:s verksamhet

Pia Lindell önskade i sitt tal gästerna välkomna till invigningsfesten på brandstationen och uttalade sin glädje över Pikis FBK:s aktiva verksamhet och i synnerhet över det stora antalet ungdomsmedlemmar. Man brukar ju säga att ungdomen är vår framtid.

Kören vid Piikkiön yhtenäiskoulu framförde styckena Smile och Dodo.

Ungdomarna och barnen fick också göra sin röst hörd i festprogrammet, då musikkåren vid Åbo FBK och kören vid skolan Piikkiön yhtenäiskoulu svarade för musikuppträdandena. Efter körens uppträdande framförde stadsdirektör Harri Virta S:t Karins stads hälsning.

– De nya brandstationerna i Lundo, Luolala, Kimito och Pikis som byggts under de senaste åren är viktiga investeringar med tanke på framtiden och säkerheten i hela landskapet, konstaterade Virta.

På plats fanns ca hundra inbjudna gäster.
I festprogrammet ingick också kapandet av en brandslang. Här är det räddningsdirektör Jari Sainio vid Egentliga Finlands räddningsverk som kapar slangen med en brandyxa.

Social- och hälsovårdsreformen lyftes fram i invigningstalet

nvigningstalet hölls av räddningsöverdirektör Esko Koskinen.  Enligt planerna skulle inrikesminister Petteri Orpo inviga brandstationen, men han hade inte möjlighet att delta, eftersom det samtidigt pågick förhandlingar om social- och hälsovårdsreformen. Fredagens intensiva beslutsfattande om reformen av social- och hälsovården avspeglade sig också i Koskinens tal:

– Jag hoppas och tror att regeringen når en överenskommelse i fråga om reformen av social- och hälsovården. Oberoende av hurudan lösning det blir i fråga områdena är det klart att räddningsväsendet genast i det första skedet kommer att vara med i reformen, eftersom räddningsväsendet har en stark anknytning till akutvården.

Invigningstalet hölls av räddningsöverdirektör Esko Koskinen.

Koskinen jämförde den planerade strukturreformen med den ändring som genomfördes 2004, då vi övergick från kommunala brandkårer till regionala räddningsverk.

– Då motsatte sig en del ändringen medan andra understödde den, men nu efteråt anser största delen att det var en bra ändring. Nu står vi inför en motsvarande reform.

Utöver social- och hälsovårdsreformen tog Koskinen också upp andra aktuella frågor och framtidsutsikter inom räddningsväsendet. I sitt tal berörde han bl.a. höjningen av pensionsåldern och karriärvägarnas stora betydelse, utvecklandet av tredje sektorns verksamhetsformer och vikten av konti­nuitet i FBK-verksamheten samt framtidsutsikterna för Räddningsinstitutet.

Verksamhetsledare Isto Kujala framförde Finlands avtalsbrandkårers förbunds hälsning till festdeltagarna.
Direktör Ilkka Horelli vid ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk konstaterade i sin hälsning att räddningsverket i Egentliga Finland målmedvetet har utvecklat nätet av brandstationer inom sitt område.

Den nya brandstationen har ökat intresset för FBK-verksamhet

Pikis FBK:s chef Janne Aso redogjorde i sitt tal för Pikis FBK:s 126-åriga historia.

I och med att Pikis fått en ny brandstation har det resulterat i en tydlig ökning av intresset för FBK-verksamhet. Ungdomsavdelningen har cirka femtio medlemmar som deltar i aktiviteterna, och dess­utom har nya vuxna anslutit sig till verksamheten. Larmavdelningen har för närvarande redan över 30 personer.

– FBK-verksamheten kan nu uppvisa ett uppsving. Det är en utmaning som vi alla måste ställa upp på, betonade Pikis FBK:s chef Janne Aso i sitt tal.

Räddningsdirektör Jari Sainio höll avslutningstalet vid festen.

– En ny brandstation är alltid resultatet av ett grundligt övervägande och beslutet fattas alltid med siktet inställt på minst 25 år. Detta gäller också stationen i Pikis. En brandstation är likväl inte enbart en byggnad, utan ett centrum för mångfasetterad verksamhet, där man tryggar säkerheten på många olika sätt. Här har Pikis FBK goda förutsättningar att bidra med sin andel i säkerhetskedjan, konstaterade räddningsdirektör Jari Sainio i sitt avslutningstal.