Egentliga Finlands räddningsverk bränner i samband med en rökdykningsövning ner en rivnings-färdig byggnad. Övningen ordnas lördag 28.2.2015. Adressen är Granviksstråket 32, Pargas.

På övningsdagen kan det förekomma ofarlig rök och röklukt på området. Nödcentralen har infor-merats om övningen.

Räddningsverkets enheter finns på platsen hela dagen från förmiddagen till kvällen. Efterbevak-ningen på brandplatsen fortsätter tills byggnaden är helt nerbrunnen.

Det informerades att husbränningen skulle ha skett den 8.2.2015, men på grund av den hårda vin-den kunde övningen inte utföras

Bränningen av byggnaden ger övningen en realistisk prägel

Den rivningsfärdiga byggnaden ger möjlighet till övning i bra och verklighetstrogna förhållanden. I den brinnande byggnaden kan brandmännen bl.a. öva eftersökning och räddning av offer, rökdyk-ning, samverkan i rökdykningspar, släckning av lägenhetsbrand och inbrytning i lägenhet.

Anställda vid räddningsverk och avtalsbrandkårer ska varje år delta i tre rökdykningsövningar för att behålla sin rökdykningskompetens. Av övningarna ska en vara varmövning. Vanligen genomför brandmännen i de lagstadgade varmrökdykningsövningarna i simulator.