Den riksomfattande 112-dagen innebär igen att myndigheterna i Egentliga Finland tillsammans ordnar ett mångsidigt evenemang på gågatan i Åbo. Aktiviteterna koncentreras till hörnet av Universitetsgatan och Kristinegatan och tidpunkten är den 11 februari kl. 11–15.

Under dagen får besökarna bl.a. spela säkerhetsroulette, öva primärsläckning och se olika utryckningsfordon. Evenemanget bjuder på information om brandsäkerhet och livräddande första hjälpen. På området presenteras också hundar, dvs. Gränsbevakningsväsendets tjänstehundar, räddningshundar i Egentliga Finland  och brukshundar i Åbo.

Välkommen att tillsammans med hela familjen delta i säkerhetsevenemanget!

I evenemanget deltar:

 • Automobilförbundet
 • Egentliga Finlands hjärtdistrikt rf
 • Egentliga Finlands räddningshundar
 • Egentliga Finlands räddningsverk
 • Hjärnförbundet rf
 • Frivilliga räddningstjänsten i Åbo
 • FBK i S:t Karins
 • FBK i S:t Marie
 • FRK, Egentliga Finlands distrikt
 • Räddningsbranschens Förbund i Västra Finland
 • Trafikskyddet
 • Västra Finlands sjöbevakningssektion, Gränsbevakningsväsendet
 • Åbo brukshundsförening
 • Åbo nödcentral (huvudsaklig arrangör)
 • Åbo Sjöräddningsförening rf
 • Åbo stad
 • Åbonejdens Alzheimerförening rf