MIRG-verksamhet

Räddningsverkets MIRG-grupp bistår vid fartygsbränder

Räddningsverkets MIRG-grupp (Maritime Incident Response Group) är en specialutbildad sjöräddningsgrupp inom räddningsväsendet. Dess viktigaste och mest brådskande uppdrag är att tryggt evakuera ett fartygs besättning och passagerare från ett farligt område samt att släcka bränder. Larmen kan likväl också gälla olyckor med farliga ämnen, uppdrag som kräver akutvård eller räddning av en människa exempelvis ur fartygets lastrum. 

De officiella MIRG-grupperna i Finland är stationerade i Egentliga Finland och Helsingfors, och vid behov finns det också räddningspersonal med motsvarande utbildning i Mariehamn. Gruppen i Egentliga Finland består av 34 personer.

Vid ett larmuppdrag leds MIRG-gruppen av den jourhavande brandmästaren, och under hans ledning arbetar en brandförman och tre brandmän. I ett uppdrag deltar alltså alltid minst fem personer. Ombord sköts räddningsuppdraget i samarbete med fartygets besättning samt med den myndighet som leder sjöräddningsverksamheten. Ledaren för sjöräddningsverksamheten kommer från sjöräddningens ledningscentral MRCC Åbo eller MRSC Helsingfors. Fartygen har också alltid en egen namngiven brandchef, som vanligen är maskinchefen.

Arbete på vattnet skapar ytterligare utmaningar

Av MIRG-gruppens medlemmar krävs goda brandmannafärdigheter samt HUET-utbildning (Helicopter Underwater Escape Training) som riktar sig till helikopterbesättning. Arbetet avviker från sedvanliga räddningsuppdrag och förhållandena och miljön ger upphov till särskilda utmaningar.

Ett typiskt tillbud uppstår i fartygets maskinrum. Bränder i maskinrummet är alltid allvarliga, eftersom där finns bränsle. Arbetet är särskilt utmanande eftersom det ofta brinner under räddningsarbetarna på ett fartyg, till skillnad från exempelvis vid husbränder. Heta och giftiga rökgaser stiger uppåt och därför måste man närma sig branden med särskild försiktighet.

Också utrustningen avviker från den som används vid sedvanliga räddningsuppdrag. Under släckningsdräkten har räddningsmännen t.ex. en räddningsdräkt, som skyddar om de hamnar i vattnet. MIRG-räddningsmännen har också säkerhetsbälten som kan användas vid helikoptervinschning. MIRG-gruppen anländer i första hand med helikopter till olycksplatsen, men mera manskap och tilläggsutrustning kan vid behov också transporteras till platsen med båt.

Även om det relativt sällan inträffar nödsituationer som kräver en MIRG-grupp, upprätthålls yrkeskunskapen genom regelbundna övningar: målet är fyra övningar per år.

Nyckelord: