Inclusive Emergency

Mer information

Projektet på andra platser:

I projektet försöker man utveckla den första öppna och flerspråkiga webbinlärningsplattformen för brandmän. Plattformens tema är beredskap inför nödsituationer och att svara på dem i situationer där handikappade personer är involverade. Webbinlärningsplattformen kan användas på dator, surfplatta och smarttelefon och följande moduler ingår:

  • Modul 1: Autism Spectrum Disorder (autismspektrumstörning)
  • Modul 2: Visual and Hearing impairment (syn- eller hörselskada)
  • Modul 3: Physical impairment (fysisk funktionsnedsättning)
  • Modul 4: Mental impairment (psykisk funktionsnedsättning)

När den första versionen av webbinlärningsplattformen har blivit klar testar projektpartnerna den på brandmän från fyra olika länder för att utvärdera hur effektivt man kan uppnå inlärningsmålen med den. Baserat på testresultaten gör projektpartnerna nödvändiga förändringar innan den slutliga versionen av webbinlärningsplattformen publiceras i maj 2022 på fem olika språk – engelska, danska, spanska, finska och slovenska. För publikationen används en Creative Commons-licens, som tillåter att vem som helst kan använda den fritt, ändra och använda den som mall.

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.12.2019–31.5.2022.

Projektets totala budget uppgår till 254 228 €, varav Egentliga Finlands räddningsverks andel utgör 33 232 €.

Inclusive Emergency-projektet samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program.

Projektpartner

Lead Partner:

Frederiksborg Fire & Rescue Service, Danmark

Övriga partner: 

Autism Denmark, Danmark

Fire and Rescue service Kranj, Slovenien

Marcelino Champagnat Foundation, Spanien

Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service, Spanien

The Slovenian Fire Protection Association, Slovenien

Åbo yrkeshögskola, Finland

Egentliga Finlands räddningsverk, Finland