Host Nation Support

Mer information:

Projektet på andra platser:

  • följ och gör inlägg på Twitter #HnsFinland

Projektet Host Nation Support (HNS), det vill säga Räddningsväsendets verksamhetsmodeller för att ta emot internationell hjälp, har som främsta mål att för räddningsverket utveckla en verksamhetsmodell för värdlandets stödfunktioner samt en utbildningshelhet.

Dessutom är målet att utveckla Egentliga Finlands räddningsverk till en nationellt stark sakkunnig i frågor som gäller värdlandets stödfunktioner.

Projektet med att utveckla Host Nation Support verksamheten inom Egentliga Finlands räddningsverk har avslutats 30.6.2021.

Anvisningen får fritt användas av övriga räddningsverk samt av andra myndigheter och samarbetsparter. Anvisningen går att ladda ner här: 

Projektets resultat används i projektet som siktar på att utveckla en nationell utbildningsmodell för Host Nation Support -verksamheten. 

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.1.2019–30.6.2021.

Projektets totala budget uppgår till 120 400 €, varav Brandskyddsfonden har donerat 75 %, det vill säga 90 300 €.

Projektets bakgrund:

Att förverkliga och regionalt organisera högklassiga stödfunktioner är en del av inrikesministeriets helhet Ett säkert och kriståligt Finland – räddningsväsendets strategi till 2025. Projektet Räddningsväsendets verksamhetsmodeller för att ta emot internationell hjälp förverkligas i enlighet med inrikesministeriets instruktioner gällande stödfunktioner. Vi förverkligandet beaktas även räddningsväsendets befintliga beredskapsplaner samt kunnande inom internationell räddningsverksamhet. I enlighet med inrikesministeriets riktlinjer ska varje räddningsverk ha beredskap att ta emot internationell hjälp – detta är även verksamhet i enlighet med EU:s civilskyddsmekanism.

”Räddningsverken ska i samarbete med kommunerna och de organisationer som är verksamma i området förbereda sig för långvariga olyckssituationer där räddningsverkens egna resurser får stöd genom internationellt bistånd vid räddningsinsatser. De nödvändiga planerna kan ingå i räddningsområdenas planer för storolyckor, samverkan och beredskap.” Inrikesministeriets publikation 18/2015

 

Nyckelord: