Brandsäkerhetskurser för hemvårdare

Anvisningar om hur du anmäler dig

Anmäl dig till kursen via tjänsten Lyyti. Om du anmäler fler deltagare med en blankett, skickar vi ett meddelande om eventuella ändringar till kontaktpersonens e-postadress. Kontaktpersonen ansvarar för att meddela de andra deltagarna om eventuella ändringar.

Anmälningstiden går ut en vecka innan kursen börjar. Om kurserna inte kan anordnas t.ex. på grund av att antalet deltagare är för litet, kontaktas deltagarna eller kontaktpersonen i första hand per e-post.

Egentliga Finlands räddningsverk ordnar kurser om brandsäkerhet och riskerna med besök hos hemvårdsklienterna för hemvårdens personal. Kurserna är avgiftsfria.

Föreläsning om att identifiera riskerna vid besök hos hemvårdsklienter (längd ca 2 h)

Målet med utbildningen är att den anställda identifierar eventuella risker vid klientbesöken och på så sätt kan påverka förebyggandet och eventuella följderna av dessa risker. Under föreläsningar tar vi upp följande frågor:

  • Att identifiera risker vid besök hos hemvårdsklienter 
  • Anmälningsskyldigheten vid problemboende (42 § i räddningslagen)
  • Farorna med eldsvådor

Anmäl dig till kursen