HAZARD

Ytterligare upplysningar:

Diskutera i sociala medier:

#HAZARDproject

Samarbetspartner i Egentliga Finland:

interreg-hazard-logo-500.jpg

HAZARD-projektet, som är inriktat på att förebygga och hantera olyckor, handlar om säkerheten kring transporterna i hamnarna i Östersjöområdet.

Projektets viktigaste mål:

  • Att utveckla hamnarnas säkerhetsförfaranden och göra det lättare att agera enligt säkerhetsbestämmelser och säkerhetskrav som ständigt förändras och preciseras.
  • Att förbättra Östersjöaktörernas medvetenhet om varandras praxis och öka kontakten mellan dessa aktörer.
  • Att främja utnyttjandet av riskhanteringsmetoder och påskynda införandet av nya teknologier.

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för koordineringen och ledningen av övningsverksamheten. I övningarna deltar också hamnarna i Åbo och Nådendal samt Nestes oljehamn.

Andra viktiga partner är de hamnar och logistikoperatörer som hör till det europeiska trafiknätet TEN-T samt nationella och regionala räddningsverk. De fem akademiska projektpartnerna tar fram information om den rådande situationen, om verksamhetssätten och om metoderna för riskhantering. I projektet deltar sammanlagt 15 samarbetspartner från sex länder i Östersjöområdet.

Budgeten för projektet är 4,3 miljoner euro. Projektet fick medfinansiering för åren 2016–2019 från EU:s Östersjöprogram. Åbo handelshögskola ansvarar för ledningen av projektet.

Nyckelord: