Fyrverkerier och sprängämnen

Anmäl användning eller förvaring av fyrverkeripjäser

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Anmälningar kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om tillståndsärenden rörande och användning av fyrverkerier

Ytterligare information om fyrverkerier

Användning av fyrverkerier på fester och evenemang anmäls skriftligen

Användning av fyrverkerier på exempelvis födelsedagsfester och bröllopsfester anmäls skriftligen till det lokala räddningsverket på blanketten för fyrverkerier. Till anmälningsblanketten ska en tydlig karta över platsen för fyrverkerierna bifogas. Kartan kan kopieras från exempelvis telefonkatalogen eller ritas tillräckligt tydligt för hand.

Anmälningsblanketten ska lämnas in till räddningsmyndigheten minst två veckor innan dagen då fyrverkerierna avfyras. Ett negativt beslut meddelas den som skickat in anmälan. Som undantag den Venetianska aftonen (tilläggsuppgifter nedan).

Undantagen till anmälningsskyldigeten

Nyår

På nyårsaftonen är det inte nödvändigt att göra anmälning om fyrverkerier under tiden 31.12 kl. 18.00 – 1.1 kl. 02.00.

Räddningsverket förbjuder avfyrande av fyrverkerier i stadens centrum i Åbo, Nystad, Nådendal, Pargas och Reso.

Se de områden som begränsningen gäller:

Restriktionsområdet i Åbo (karta)
Restriktionsområdet i Nådendal (karta)
Restriktionsområdet i Reso (karta)
Restriktionsområdet i Pargas (karta)
Restriktionsområdet i Nystad (karta)

Venetianska fyrverkerier

I Egentliga Finland är det inte nödvändigt att göra anmälning om fyrverkeri under venetiansk afton. Undantaget gäller den sista helgen i augusti, den 29.8. kl. 18 till 0.00.

Under den tiden är det emellertid inte tillåtet att skjuta fyrverkerier i tätorter ut tillstånd från räddningsmyndigheten. Anmälan över fyrverkeri på den venetianska aftonen skall göras skriftligen senast 5 dagar innan användningen.

Räddningsverket förbjuder avfyrande av fyrverkerier i stadens centrum i Åbo, Nystad, Nådendal, Pargas och Reso.

Användning av fyrverkerier är förbjuden om det är varning för skogs- och gräsbrand eller vid kraftiga vindar. Den som ska använda fyrverkerier ska ta reda på vilka varningar som finns.

Fyrverkeriföreställningar

Vid fyrverkeriföreställningar görs en anmälan till polisen. Fyrverkeriföreställningar får endast hållas av ett företag som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) . Dessutom ska en räddningsplan upprättas för föreställningen.

Pyroteknisk utrustning

För användning av pyroteknisk utrustning avsedd för professionellt bruk krävs en anmälan. Den som gör anmälan måste ha behörighet att använda en laddare av klass E.

I samband med användning av pyroteknisk utrustning ska en räddningsplan upprättas. Räddningsplanen upprättas av användaren av pyrotekniken eller dennes representant, dock inte arrangören av evenemanget.  Om en räddningsplan redan upprättats för evenemanget kan räddningsplanen för användningen av pyroteknisk utrustning ingå i räddningsplanen för evenemanget.

Lagring av fyrverkeripjäser i anslutning till handel

Vid lagring av fyrverkeripjäser och pyroteknisk utrustning i anslutning till handel ska en anmälan göras till räddningsmyndigheten minst en månad innan handeln inleds.

För beslut om och inspektioner vid lagring av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter tas det ut övervakningsavgifter enligt Egentliga Finlands räddningsverks taxa.

Användning av fyrverkerier omfattar följande villkor och begränsningar, som absolut måste följas:

1.    De som avfyrar fyrverkeripjäser måste använda skyddsglas.
2.    Nödraketer får användas endast i verkliga nödsituationer.
3.    Den som avfyrar fyrverkeripjäser ansvarar för att de används på rätt sätt och likaså för de skador som användningen orsakar. Det skräp som uppkommer vid avfyrningen ska avlägsnas från fyrverkeriplatsen.
4.    Vid avfyrandet av fyrverkeripjäser ska anvisningarna på förpackningarna följas.
5.    Endast sådana produkter får användas för fyrverkerier som är godkända för allmän försäljning och allmän användning.
6.    Vid avfyrning av fyrverkeripjäser ska avståndet till närmaste byggnad vara minst 15 meter.
7.    Fyrverkeripjäser får inte riktas eller kastas mot människor eller byggnader och fyrverkeripjäser får inte heller användas i folksamlingar.
8.    Fyrverkeripjäser får inte avfyras från byggnaders tak, balkonger eller terrasser.
9.    Fyrverkeripjäser får inte överlåtas till minderåriga och inte heller till personer som är berusade.
10.   Det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser, om det getts varning för skogs- eller gränsbrand eller om det är hård vind. Den som överväger att ordna ett fyrverkeri ska ta reda på vilka varningar som utfärdats (t.ex. via webbadressen: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/)