Kurser i första släckningsinsats 2021

Anvisningar om hur du anmäler dig

Anmäl dig till kursen via tjänsten Lyyti. Om du anmäler fler deltagare med en blankett, skickar vi ett meddelande om eventuella ändringar till kontaktpersonens e-postadress. Kontaktpersonen ansvarar för att meddela de andra deltagarna om eventuella ändringar.

Anmälningstiden går ut en vecka innan kursen börjar. Om kurserna inte kan anordnas t.ex. på grund av att antalet deltagare är för litet, kontaktas deltagarna eller kontaktpersonen i första hand per e-post.

Syftet med kurserna i första släckningsinsats är att den som avlagt en kurs åtminstone kan använda släckningsfiltar och handbrandsläckare på ett säkert sätt. Dessutom är tanken att kursdeltagarna kan identifiera risker i omgivningen och förstår hur viktigt det är med färdigheter i första släckningsinsats är när det brinner. Kursens längd är cirka 1 timme. 

Anmäl dig till kursen (kl. 13.00 - 14.00)

 

S:t Karins brandstation 

Kuninkoja brandstation, Reso

Laitila brandstation 

Lundo brandstation 

Loimaa brandstation 

Luolala brandstation, Nådendal 

Pargas brandstation 

Salo brandstation 

Nystads brandstation