Vid eldsvåda

Håll dig lugn. Handla lugnt och sansat, men ändå snabbt.

 1. Rädda och varna
  Rädda och varna dem som är i omedelbar fara. Utsätt ändå inte dig själv för livsfara.
   
 2. Släck
  Försök släcka eldsvådan eller begränsa den genom att använda brandsäkerhetsutrustning, då elden ännu går att kontrollera. Släck inte en fettbrand med vatten, fettbränder sprider sig explosionsartat redan av en liten mängd vatten. Undvik att andas in rökgaser. Närma dig eldsvådan först då brandsäkerhetsutrustningen är redo att användas. Om elden inte går att släcka tryggt, försök begränsa branden genom att stänga dörren. Äventyra inte ditt eget liv. Om dörren till det brinnande rummet är stängd och handtaget eller dörren är het, öppna inte dörren.
   
 3. Larma hjälp
  Gör en nödanmälan genom att ringa nödnumret 112.
  Kom ihåg! Röken gör dig omtöcknad. Dröj alltså inte kvar i ett brinnande rum. Om det inte brinner i din egen bostad, ta dig aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
   
 4. Begränsa
  Stäng dörrar och fönster när du lämnar byggnaden – så här hindrar du branden från att sprida sig. Varna grannarna.
   
 5. Vägled
  Visa räddningspersonalen till olycksplatsen.

Agerande vid brand

Skriv ut anvisningarna och placera på synlig plats.

Nyckelord: