Första hjälpen

Det är allas skyldighet att efter förmåga hjälpa en person som råkat ut för en olycka eller är i nöd. Därför är det viktigt att skaffa sig kunskaper om första hjälpen och upprätthålla dessa.

Upplivningsanvisningar

När en person plötsligt blir medvetslös, gör så här:

 1. Får du personen att vakna?
  Väck upp personen genom att tilltala och skaka om honom eller henne. Om personen inte vaknar:
   
 2. Ring nödnumret 112.
  Du kan även ropa på hjälp och be andra närvarande om att skicka ett nödmeddelande. Följ de anvisningar som nödcentralen ger. Vänd därefter den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om personen andas normalt.
   
 3. Skapa fria luftvägar.
  Sträck personens huvud genom att lyfta på hakspetsen och trycka på pannan med den andra handen. Samtidigt observerar du, lyssnar på och känner andningen. Rör sig bröstkorgen? Hörs ljudet av andningen? Känner du luft som strömmar ut mot din kind? Bedöm om andningen är normal, onormal eller obefintlig. Om du är tveksam, agera som om andningen inte var normal. Om andningen inte är normal eller personen inte andas alls:
   
 4. Påbörja hjärtkompression.
  Placera basen av handflatan i mitten på bröstbenet och den andra handen ovanpå handen på bröstbenet. Fingrarna överlappar varandra. Tryck med raka armar vinkelrätt nedåt 30 gånger så att bröstbenet sänks med 5–6 cm. Låt bröstbenet resa sig igen mellan trycken. Du ska trycka i genomsnitt 100 gånger per minut, och inte mer än 120 gånger per minut. Räkna antalet gånger högt.
   
 5. Blås 2 gånger
  Skapa fria luftvägar. Placera din mun tätt över munnen på den du ska hjälpa och stäng personens näsborrar med dina fingrar. Blås lugnt in luft i lungorna på personen. Medan du blåser kontrollerar du att personens bröstkorg höjs (rör sig). Blås på nytt. De två inblåsningarna varar i 5 sekunder.
   
 6. Fortsätt återupplivningen utan avbrott i rytmen 30:2 
  fram till dess att personen vaknar och rör på sig, öppnar ögonen och andas normalt, professionell personal ger dig tillåtelse att sluta eller du har slut på krafterna.

Andra första hjälpen-anvisningar

Finlands Röda Kors har sammanställt ett heltäckande informationspaket på sin webbplats där det finns första hjälpen-anvisningar för olika situationer.