När ska man ringa 112 när det gäller djur?

Mer information om användningen av nödnumret:

Man ska inte ringa nödnumret 112 i alla situationer där djur är inblandade

Man ska bara ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

Nödcentralen förmedlar uppdrag som gäller exempelvis djurskyddsbrott eller ordningsproblem som djur orsakar till polisen. Polisen alarmeras också om ett djur har förirrat sig till en motorväg eller ett stort rovdjur till ett tätortsområde.

Nödcentralen förmedlar exempelvis sådana uppdrag till räddningsverket där det krävs en sky-lift eller annan specialutrustning, till exempel för att rädda ett produktionsdjur inom lantbruket ur en brunn eller en älg som har gått ned genom isen.

Du ska ringa nödnumret 112 t.ex. när

  • en ko har fastnat i en slambrunn
  • ett rådjur har gått ned genom isen
  • en huggorm har bitit ett barn
  • en älg springer på motorvägen

Du ska inte ringa nödnumret när

  • ett fridlyst djur som har dött påträffas
  • det finns en enbent mås på torget
  • katten inte vill komma ned från trädet
  • det verkar finnas övergivna fågelungar på marken