Att väja för utryckningsfordon

Målet för en räddningsenhet under utryckning är att komma fram så fort och säkert som möjligt. Man känner igen utryckningsfordon på det blinkande blåljuset och sirenen. Då måste övriga bilister lämna fri väg för räddningsenheten.

  1. Bromsa inte plötsligt
    Bilar som bromsar plötsligt utanför tätorten försinkar och utgör en olycksrisk också för utryckningsfordon.
     
  2. Använd blinkers och väj till vägens högra kant
    Då vet föraren i utryckningsfordonet bakom att fordonet har observerats.

I avvikande situationer kan man till och med bryta mot trafikstyrningen då man väjer för ett utryckningsfordon som närmar sig – bara man gör det utan att äventyra den övriga trafikens säkerhet.

Vid väjning är det till exempel tillåtet att stanna på en trottoar eller en skyddsväg.

Om ett utryckningsfordon närmar sig en korsning med rött ljus, kan de som står först vid rött ljus köra över skyddsvägen så att de ser upp för trafiken på den korsande vägen och svänga mot korsningen.

Nyckelord: