Agerande på platsen för en trafikolycka

Om du hamnar på en olycksplats, försök förhindra ytterligare olyckor genom att varna övrig trafik, gör en bedömning av situationen och försök ta reda på vad som har hänt. Ta reda på om det finns skadade och utvärdera om det behövs hjälp.

 1. Rädda dem som befinner sig i direkt livsfara.
  Försök dock inte flytta/ta ut en patient som inte är i direkt livsfara, utan överlåt det till räddningspersonalen. Försök att undvika att flytta patienten i onödan.
   
 2. Försök förhindra ytterligare olyckor.
  Varna övrig trafik (varningsblinkers, personer vid vägkanten som varnar, varningstriangel). Förhindra eventuell brand genom att stänga av olycksbilen. Var försiktig med säkerhetsutrustning som inte lösts ut i olycksbilen. Se till att hjälparna och de som blir hjälpta håller sig kvar vid sidan om vägen.
   
 3. Ring nödnumret (112)
  eller be någon annan som är närvarande att göra det. Följ nödcentralens anvisningar.
   
 4. Guida
  hjälparna till olycksplatsen.
Nyckelord: