Säkerhetslektioner

Material till lågstadieelever

Säkerhetslektionen är riktad till elever i andra klassen men lämpar sig bra som material även för andra lågstadieelever. I lektionen ingår bland annat: utrymning i nödens stund, hur man gör vid brand, hur man ringer nödnumret och kontroll av brandvarnare. 

Det här distansläromaterialet är avsett att gå igenom med en vuxen.

Material till högstadieelever

Kampanjen NouHätä! är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap för årskurserna 7–9. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. Under kampanjen lär sig ungdomarna att agera rätt vid olyckssituationer. Här hittar du allt NouHätä!-utbildningsmaterial för ditt bruk: 

Material för hög- och lågstadieelever

Röda Korset har en elektronisk och gratis läromaterialtjänst för alla årskurser. Materialet lämpar sig utmärkt som stöd till distansundervisning. Materialen finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. 

Temana omfattar bl.a. första hjälpen och hälsa, jämlikhet och vänskap. Att använda läromaterialtjänsten kräver inte att eleverna eller motsvarande användare registrerar sig, men genom att logga in som lärare får man extra anvisningar för användningen av materialet och rätt svar till uppgifterna. 

För hela familjen

Vid en eldsvåda har du endast några minuter att ta dig ut. Varje familj borde göra en utrymningsplan och öva hur man ska göra om det börjar brinna. 

Familjens utrymningsplan

Nyckelord: