Besök på brandstationen

Kontakt om besök på brandstationen

  • tfn 02 263 3111

Man kan komma och bekanta sig med Egentliga Finlands räddningsverks brandstationer på en överenskommen tidpunkt. Besöken är avsedda för grupper och under dem bekantar man sig med både brandbilar och personalens arbete. Besök på vissa stationer kan kombineras med ett besök vid enheten för akutsjukvård, så att man även får bekanta sig med akutvårdarens arbete och ambulansen. Besöket vara ungefär 30–45 minuter.

Man kan även hälsa på de dagar när brandstationen håller öppet hus. Vi meddelar om dessa dagar t.ex. på våra kanaler i social media.

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i 27 kommuner, som har nio brandstationer med beredskap dygnet runt och tre brandstationer med beredskap åtta timmar i dygnet.