Besök på brandmuseet

Kontakt om besök på brandmuseet

Brandmuseet Källaren i anslutning till Åbo centralbrandstation handlar om räddningsväsendets historia, från slutet av 1800-talet fram till idag.

Brandverkets mångfasetterade historia innehåller många otroliga berättelser. I brandmuseet Källaren kan besökarna bland annat studera två viktiga brandchefers, Karl Arells och Ilmari Juvakoskis, insatser vid brandverket. Föremålen från dessa brandchefers tid ger en bra bild av verksamheten vid brandverket under olika tider.

På museet kan du se hur landets första hästdragna sjuktransportkärror från år 1901 och den hästdragna ångsprutan från år 1902 ser ut. Beundra också de gamla brandhjälmarna, som finns bevarade ända från 1800-talet. Museet är en tidsresa i historien!

Du kan bekanta dig med räddningsverkets brandmuseum på särskilt överenskomna tider. Museet är öppet för grupper vid förhandsbokning och det är gratis inträde.