Utredning om utrymningssäkerhet

Returnera utredning om utrymningssäkerhet

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Utredningen om utrymningssäkerhet kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om utredning om utrymningssäkerhet

Räddningsverket bedömer utredningar om utrymningssäkerhet

Utredningar om utrymningssäkerhet ska upprättas för vårdinrättningar och andra utrymmen där de boendes funktionsförmåga är sämre än normalt. Utredningen bifogas som bilaga till räddningsplanen och skickas till räddningsverket för bedömning. I utredningen bedömer man hur de som vistas i utrymmena kan utrymma byggnaden på ett säkert sätt, antingen själva eller med hjälp. Innehållet i utredningen beskrivs mer i detalj i Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet.

Utredningen om utrymningssäkerhet ska uppdateras minst vart tredje år eller om det sker stora ändringar i verksamheten.

Hjälp med utförande av utredning om utrymningssäkerheten

Med hjälp av följande blanketter kan du själv göra en utrymningssäkerhetsbedömning.

Kom håg att du behöver använda dig av anvisningen för att på rätt sätt kunna fylla i blanketten. Anvisningen kan du beställa från SPEKs nätbutik via följande link.  

Om räddning inte är möjlig inom de gränser som anges i vägledningen ska man bifoga en plan för förbättring av utrymningssäkerheten med tillhörande tidsplan till utredningen.