Tillfällig inkvartering

Anmäl tillfällig inkvartering eller skicka en räddningsplan till räddningsverket

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Räddningsplanerna kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om tillfällig inkvartering

Arrangören av tillfällig inkvartering ska anmäla platsen för inkvarteringen till räddningsverket minst två veckor innan inkvarteringen sker. Anmälan ska inkludera uppgifter om kontaktpersonen för den tillfälliga inkvarteringen. Dessutom ska en räddningsplan upprättas för den tillfälliga inkvarteringen, om antalet personer som inkvarteras överstiger tio. Räddningsplanen skickas till räddningsverket.

Vid tillfällig inkvartering ska man också alltid följa kraven från andra myndigheter.

Anvisningar till arrangörer av tillfällig inkvartering

Anvisningarna för tillfällig inkvartering ska följas vid inkvartering av personer i lokaler som inte är avsedda för inkvartering (exempelvis skolinkvartering). Anvisningarna riktar sig till inkvarteringar som inte innefattar personer med funktionshinder eller som tillhör specialgrupper.

I vissa fall kan räddningsmyndigheten komma med ytterligare bestämmelser och anvisningar om användning av en byggnad för tillfällig inkvartering. Räddningsmyndigheten kan även förbjuda att en byggnad används som tillfällig inkvartering. Bestämmelserna och anvisningarna gäller person- och brandsäkerhet, utrymningssäkerhet, utrustning för förstahandssläckning och räddningsplanen för byggnaderna.