Publika tillställningar

Returnera räddnings- och första hjälpen-planen

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Räddningsplanerna kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om publika tillställningar

Ordnande av publika tillställningar i räddningslagen

Anordnandet av publika tillställningar övervakas av många instanser och arrangören av tillställningen måste ansöka om flera olika tillstånd från olika myndigheter, som exempelvis polisen.

En arrangör av en publik tillställning måste enligt räddningslagen även se till att tillställningen anordnas på ett säkert sätt. Av den anledningen måste man upprätta ett räddningsplan för publika tillställningar. Vid publika tillställningar på över 2 000 personer måste man även upprätta en första hjälpen-plan

Räddningsplanen och första hjälpen-planen ska lämnas in till Egentliga Finlands räddningsverk minst 14 dygn innan tillställningen. Planer som kommer in försent behandlas inte.

Inspektioner av publika tillställningar är avgiftsbelagda.

Krävs det en räddningsplan för mitt evenemang?

En räddningsplan ska upprättas för en publik tillställning eller evenemang då:

  1. man beräknar att minst 200 personer är närvarande samtidigt
  2. man använder öppen eld, fyrverkerier eller andra pyrotekniska produkter eller brand- och explosionsfarliga kemikalier med specialeffekter.
  3. utrymningsarrangemangen för platsen för evenemanget avviker från det normala.
  4. typen av evenemang medför särskild fara för människor.

Dessutom kräver Egentliga Finlands räddningsverk att en räddningsplan upprättas i följande fall:

  • Tillställningar där publiken består av över 100 personer som tillhör en särskild grupp (småbarn, äldre, funktionshindrade etc.).
  • Tillställningen hålls i en lokal inomhus som inte är avsedd för publika tillställningar och antalet deltagare överstiger 100.
  • Om det gäller tillfällig inkvartering (skolinkvartering).

Om programtjänsten består av flera olika verksamheter och/eller arrangemangsplatser ska skriftliga anvisningar rörande de enskilda verksamheterna och arrangemangsplatserna bifogas räddningsplanen.

I räddningsplanen kan en säkerhets- och räddningsplan för en del av evenemanget ingå. I räddningsplanen ska man utreda och utvärdera farorna och riskerna med tillställningen. Utifrån dessa fastställs säkerhetsarrangemangen för tillställningen samt anvisningar för den personal som är ansvarig för tillställningen och publiken som deltar.

Brandinspektion av publik tillställning

Grundavgift

Timavgift

100,00 €

51,50 €

Specialeffekter vid en publik tillställning

Hantering av, beslut om och granskning av anmälan

73,00 €