Inkvartering för säsongsarbetare

Returnera räddningsplan för bärodling

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Räddningsplanen kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information

Gårdar som under skörden behöver mycket extra arbetskraft inkvarterar oftast sina medarbetare. De flesta som arbetar på gårdar är utlänningar. Inkvarteringen kan ske på många sätt men det vanligaste är att de anställda inkvarteras i byggnader på gårdsområdet samt i småstugor av lätt konstruktion och/eller baracker.

Inkvarteringen av säsongsarbetare på gården är inte ett ärende som enbart berör gården, och därför ska gårdar som inkvarterar säsongsarbetare ha kontakt med räddningsmyndigheten, för att få brand- eller personsäkerheten vid inkvarteringen iordning. Utöver räddningsmyndigheterna har kommunens byggnadstillsyn en roll i ärendet.

Egentliga Finlands räddningsverk ger råd och anvisningar rörande inkvartering av säsongsarbetare. Med bra samarbete och rätt lösningar uppnår man trygghet och sparar pengar.

Egentliga Finlands räddningsverk kartlade målmedvetet gårdar med frilandsodling under några år ända till år 2014. Sammanlagt granskades 86 gårdar av vilka 66 var sådana gårdar där någon form av inkvartering skedde. På gårdarna inkvarterades totalt 1600 personer.

Inkvartering av säsongarbetare sker också i andra branscher än på gårdar med frilandsodling. Också de skall meddela om inkvartering av säsongsarbetare till Egentliga Finlands räddningsverk. Den som låter bli att göra anmälan tar en stor risk och efteråt kan man inte mera förklara ifall en olycka har skett.

Enligt den i kraft varande övervakningsplanen är inspektionsintervallet 24 månader när de inkvarterade är 10 personer eller mera. På övriga gårdar är inspektionsintervallet 60 månader.

De utförda inspektionerna har förlöpt i bra sammarbetsanda och man har varit rädd för inspektionerna i onödan.

Bilagor till räddningsplan

Skriv ut anvisningarna och placera på synlig plats

Nyckelord: