Räddningsplaner

Returnera räddningsplan

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Räddningsplanerna kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om räddningsplaner

Ytterligare information om räddningsplaner får du av brandinspektören i ditt område.

Räddningsplanen är anvisningar till personalen på ett företag eller de boende i en fastighet. I den anges det hur man ska agera i nödsituationer och hur man ska förbereda sig inför och förebygga sådana. Planen ska uppdateras vid behov och gås igenom i samband med brandinspektionen.

En räddningsplan upprättas bland annat för bostadshus med minst tre bostäder, sjukhus, äldreboenden och andra vårdinrättningar, hotell, stora mötes- och affärslokaler, företag med över 50 personer och lite större lager- och produktionslokaler. En mer detaljerad lista återfinns i räddningsförordningen. Även vid publikevenemang på över 200 personer och tillfällig inkvartering för en grupp bestående av över 20 personer ska en räddningsplan upprättas. Närmare anvisningar och definitioner hittar man i räddningslagen och räddningsförordningen.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland har sammanställt vägledningar och mallar för upprättande av planen, som räddningsverket uppmanar att man använder vid upprättandet av räddningsplanen. Räddningsplanen kan skickas in till räddningsverket via e-post.

Ett undantag är publika tillställningar och evenemang, bärodlingar samt tillfällig inkvartering, som det finns egna blanketter för. Räddningsplanerna kan skickas in till räddningsverket via e-post.

På vårdinrättningar och andra utrymmen där de boende har sämre funktionsförmåga än normalt ska man även göra en utredning om utrymningssäkerheten. Utredningen bifogas som bilaga till räddningsplanen och skickas till räddningsverket för bedömning.

Nyckelord: