Falska brandlarm

ERHE-teamet ger goda råd

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@turku.fi

Enligt räddningslagen är det möjligt för räddningsverken att ta ut avgifter för falska brandlarm. På Egentliga Finlands räddningsverk infördes ERHE-avgifter i början av 2013.

Ett ERHE-team på fyra personer har utsetts till räddningsverket.

Målet med lagstiftningen är att minska antalet falska brandlarm genom att göra fastighetsägaren, besittaren av fastigheten eller verksamhetsutövaren uppmärksam på hur viktigt det är att hålla utrustningen i gott skick.  I och med lagen försöker man även kompensera räddningsverken för kostnader orsakade av falsklarm.

Det regionala räddningsverket i Egentliga Finland beslutade om att avgiftsbelägga falska brandlarm och om storleken på ERHE-avgiften den 11.10.2012. Räddningsverket vill trygga en jämlik behandling av alla innehavare av brandlarmsutrustning som uppfyller rättsskyddsgarantierna.

Vad säger lagen om ERHE-avgifterna?

Nyckelord: