Serviceavgifter för övervaknings- och inspektionsuppgifter

Serviceavgifterna för övervaknings- och inspektionsuppgifter består av en grunddel samt timdebitering.

När det gäller bostadshus innefattar grunddelen en timmes inspektionsarbete utfört på platsen.

När det gäller övriga byggnader innefattar grunddelen två timmars inspektionsarbete utfört på platsen (undantaget extra brandsyn som beställs separat).

För den arbetstid som överstiger grunddelen tas timdebitering ut för varje påbörjad timme. För ett övervakningsbesök eller en inspektion debiteras högst för arbetstimmarna under två dagar (max 16 h).

Alla priser är med 0 % moms. I avgifterna ingår eventuella kilometerersättningar.

Räddningsdirektören eller en tjänsteinnehavare som utsetts av denne har rätt att av motiverad anledning minska eller helt låta bli att ta ut avgifterna som anges nedan.

BRANDSYNER I BOSTADSHUS

Allmän brandsyn

Kostnadsfri

Efterbesiktning

Grundavgift 55,50 €

Extra brandsyn

Grundavgift 55,50€, Timdebitering 55,50 €

Särskild brandsyn

Småhus och andra objekt som kan jämställas med dessa

 

Kostnadsfri

Särskild brandsyn

Bostadsfastigheter som är skyldiga att upprätta räddningsplan

 

Grundavgift 55,50 €, Timdebitering 55,50 €

BRANDSYNER I ÖVRIGA BYGGNADER

Allmän brandsyn

Grundavgift 111,00 €, Timdebitering 55,50 €

Efterbesiktning

Grundavgift 111,00 €, Timdebitering 55,50 €

Extra brandsyn

Grundavgift 55,50 €, Timdebitering 55,50 € (1 h för den tid som överskrider)

Särskild brandsyn

Grundavgift 111,00 €, Timdebitering 55,50 €

ÖVRIGA KONTROLLBESÖK

Brandsyn av publik tillställning

Grundavgift 111,00 €, Timdebitering 55,50 €

 

Nyckelord: