Brandsyn i skyddsrum

Returnera anmälan om skyddsrum

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Anmälningsblanketten kan även skickas in (i två exemplar) till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Brandinspektörer som utför brandsyn i skyddsrum

Läs mer:

När man ansöker om bygglov ska man lämna in följande dokument, ritningar och utredningar om skyddsrum till den myndighet som beviljar bygglovet. (gäller även grundläggande renovering av skyddsrum)

  1. anmälan om skyddsrum
  2. ritning över skyddsrum

Anmälan om skyddsrum och ritning över skyddsrum görs i två exemplar av den ifyllda, bestyrkta blanketten. De innehåller uppgifter om skyddsrummets hårdhet, antal personer, ventilationsanordningar, utrustning och användning under normala förhållanden.

Räddningsmyndigheten gör en slutsyn av nya skyddsrum.  Man kommer och inspekterar gamla skyddsrum på begäran.

Fastigheten ska se till att utrustningen i skyddsrummet inspekteras och underhålls för att säkerställa att de är i användbart skick med minst tio års mellanrum. Ett inspektionsprotokoll ska sammanställas över inspektionen. Service på och inspektioner av skyddsrummet gås igenom i samband med brandsynen.

 

Nyckelord: