Brandsyn

Ta kontakt med en brandinspektör

Under brandsynen ger brandinspektören råd och vägledning i brandsäkerhetsfrågor och går igenom säkerhetsfrågor med representanten för objektet.

Under brandsynen kontrollerar man att byggnaden eller konstruktionen, miljön och andra förhållanden på platsen för brandsynen är säkra. Dessutom säkerställer man att fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten har beredskap för förebyggande av olyckor, avvärjning av skador och skyddsrum enligt bestämmelserna.

Brandsyner görs alltid regelbundet med utgångspunkt i objektets storlek och verksamhet. I räddningsverkets tillsynsplan fastställs kontrollintervallen för när brandinspektören är i kontakt med objektet. Du kan även be om att brandinspektören i ditt område kommer på besök via telefon.

Det finns följande typer av brandsyner:

  • Allmän brandsyn, som görs med jämna mellanrum. Räddningsverket har i regel kontakt med objektet.
  • Särskild brandsyn, som görs på nya objekt. Kunden ska be brandinspektören att komma till platsen.
  • Efterbesiktning, då man kontrollerar att brister åtgärdas.
  • Extra brandsyn då kunden vid behov kan be om att brandinspektören kommer till platsen. Exempelvis vid publika tillställningar och tillfällig inkvartering gör man extra brandsyner.
  • Brandsyn på eget initiativ då den boende själv utför en brandsyn i det egna hemmet.

Brandsyn enligt lag: