Tillsyns- och beredskapstjänster

Serviceområdet för riskhantering består av tillsyns- och beredskapstjänsterna. Till uppgifterna hör förebyggande av olyckor, brandinspektioner och befolkningsskydd.

  • Serviceområdet för riskhantering leds av räddningschef Mika Viljanen tel. 02 263 3111.
  • Serviceenheten för tillsyn leds av riskhanteringschef Petri Tassila.
  • Serviceenheten för beredskap leds av beredskapschef Mikael Mattila.