Förr & nu: idrott

Brandmansarbetet kräver att den fysiska konditionen ständigt upprätthålls. Idrott och gymnastik har varit en del av brandmännens träningsprogram sedan 1920-talet, och till exempel byggdes en gymnastiksal på Åbo centralbrandstation redan år 1916.

Under krigstiden blev basket det främsta spelet, och gymnastiksalen lämpade sig utmärkt för det. Ett annat viktigt bollspel var volleyboll, som spelades både inomhus och utomhus. På centralbrandstationens främre gårdsplan spelade man boboll och fyramål.

Under 1950- och 60-talen arrangerades ledd kvällsgymnastik för brandmännen flera gånger i veckan. En del av brandmännen deltog i gymnastiktruppen på sin fritid, och somliga blev till och med intresserade av tävlingsgymnastik. Många brandkårister har under åren klättrat upp till eliten inom olika grenar i finländsk idrott.

Motion är fortfarande en lagstadgad del av brandmansarbetet, och i arbetsschemat reserveras tid för det. Numera är det innebandy som spelas i gymnastikhallen i Åbo centralbrandstation, men även konditionssalarna är i flitig användning. Ofta idrottar man tillsammans.

Brandmännen ska klara ett årligt konditionstest för att bevara sin rökdykningsbehörighet. I testet mäts muskel- och uthållighetskonditionen.

Visste du? Finska mästerskap för brandmän arrangeras i flera olika grenar. Vartannat år går även World Police and Fire Games av stapeln. I spelen kan brandmän, poliser, fångvaktare och tulltjänstemän från alla länder i världen delta.