Förr & nu: under pausen

Brandmannen är i sitt arbete i ständig larmberedskap, men mellan uppgifterna och träningen finns det också tid för olika hobbies. Ett av de äldsta tidsfördriven på Åbo centralbrandstation är att spela biljard. Spelbordet som finns i stationens personalrum är ett arv från nästan hundra år tillbaka.

Biljardbordet fick man till stationen som en donation under brandchef Karl August Arells tjänsteperiod, som varade från 1917 till 1940. Vid den tiden bodde brandmännen på stationen. Därför spenderade man sin fritid i stationens lokaler och där skulle finnas förströelser. På stationen bodde också personalens familjer, och husets småpojkar följde intresserat brandmännens biljardspel från sidan.

Bordet var så populärt, att dess gröna filt slets bort. Arells efterföljare Ilmari Juvakoski gav lov till att förnya bordets filt och reparera bordets trädelar.

Vid den tiden spelade man inte den nuvarande formen av biljard, utan biljardspel som kägel- och kajsabiljard. Spelen hade också insatser. Förutom biljardtypiska spel spelade brandmännen gärna schack och kortspel.

Biljardbordet har över tid restaurerats och det används fortfarande. Idag spelar dock brandmännen inte längre biljard utan fritiden mellan arbetena spenderas hellre med träning.

Visste du? Biljardspel var förbjudet sent på kvällen, därför att bollarnas buller störde sömnen hos de brandmän som bodde på stationen.