Förr & nu: brandsyn

Brandmannens arbete känner alla till, men brandinspektörens arbetsuppgifter kan vara lite obekantare för en som inte är insatt på området.

Brandinspektören är den räddningsmyndighet som utför det förebyggande brandsyns- och riskhanteringsarbetet. Inspektören övervakar fastighetens ägares, innehavares och verksamhetsutövares allmänna skyldigheter inom brand- och olyckssäkerheten. Dessa kan till exempel beröra utrymningsvägar, förstahandssläckningsutrustning, brandlarmanläggningar eller brandbelastning.

Nuförtiden kommer den vänliga och välvilliga brandinspektören ensam i sin bil och skriver inspektionsprotokollet elektroniskt på dator. Förr kunde dock brandinspektören tyckas vara en fruktansvärd tjänsteman, vars besök man inväntade darrande med hatten i hand och snapsglasen färdigt uppdukade i salen. Med på inspektionsbesöken kunde ofta också följa murare, distriktssotarmästare, brandmän och representant för fastigheten.

Vidstående foto är taget i stadsdelen Port Arthur i Åbo på 1930-talet, där brandmästaren och hans skara förbereder sig för följande inspektionsbesök. Den första personen med titeln brandinspektör kom till Åbo år 1970. Tidigare fungerade brandmästaren som chef vid inspektionsbesöken och han kändes igen på befälsbältet tvärs över bröstet.

På jämförelsebilden tagen sommaren 2019 ses brandinspektörerna Jarkko Jääskeläinen och Eemu Hyvönen, också de i stadsdelen Port Arthur i Åbo.

Visste du, att muraren tidigare hade en viktig roll vid brandsynen?