Sjöräddning

Att rädda människor vid olyckor till sjöss kräver specialkunnande. Det havsnära läget innebär att Egentliga Finlands räddningsverk måste ha sjöräddningsredskap också för sjuktransportuppdrag samt släckning av mark- och stugbränder. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar en vattenareal på 337 km2 och en havsareal på 16 359 km2. 

Sjöräddningsuppdragen inom Egentliga Finlands räddningsverk innefattar i regel räddning av personer som hamnat i vattnet. Den som ska räddas är vanligen en ung berusad mansperson.

Räddningsverket i Egentliga Finland har fyrtio vattendykare

Vid räddningsverket i Egentliga Finland arbetar cirka fyrtio brandmän som har specialisutbildning i vattendykning. Inom räddningsverkets område förekommer varje år ca 60–80 uppdrag, där vattendykningsenheten i Åbo, Nådendal eller Nystad larmas. De flesta larm ges inom Åbo centrum och gäller Aura å. Egentliga Finland hör till de områden som har mest uppdrag i hela landet och uppdragen står i direkt proportion till temperaturen på sommaren.

Samarbete med gränsbevakningsväsendet

Minst fyra vattendykare är i omedelbar beredskap under alla timmar av dygnet. De är stationerade på centralbrandstationen samt på brandstationen i Nådendal. På centralbrandstationen bemannar dykarna vid larmuppdrag den separata enheten (T-15) som är avsedd för vattendykning. I vissa fall kan dykarna också använda räddningsenhetens (T-11) utrustning. Båda bilarna har utrustning för vattendykning, men vattendykningsenheten har mera heltäckande utrustning. Vid larmuppdrag använder dykarna i Nådendal räddningsenheten (N-11) vid sin brandstation.

Räddningsverket i Egentliga Finland har ett vidsträckt verksamhetsområde, vilket innebär att alla platser inte kan nås med fordon. Räddningsverket samarbetar därför i stor utsträckning med bevakningsflygdivisionen vid gränsbevakningsväsendet. I synnerhet vid vattendykningsuppdrag i skärgården flyger Super Puma-helikoptern ofta dykarna till platsen. På detta sätt kan räddningsdykare flygas t.o.m. långt ut i skärgården inom ca 30 minuter efter larmet.

Vattendykarna bistår oberoende av områdesgränserna

Också brandstationen i Nystad har vattendykare, men antalet dykare på brandstationen varierar mellan noll och två. Vid vattendykningsuppdrag inom det område som hör till brandstationen i Nystad bistår Satakunta räddningsverks enhet i Raumo automatiskt med förstärkning.

Inom det östra området inom Egentliga Finland kan man å andra sidan se dykningsenheten (LUP601) från räddningsverket i Västra Nyland. Dykningsenheten vid brandstationen i Lojo ansvarar för vattendykningslarmen inom de östligaste områdena av Egentliga Finland. Enheten når dessa områden snabbare än vattendykningsenheten (T-15) i Egentiga Finland.