Räddningsuppdrag på höga höjder

Ibland måste människor och djur räddas från höga höjder, såsom tak, klippor eller broar. Sådana räddningsuppdrag kan förvållas av t.ex. berusade, självmordskandidater, skadade, fåglar eller husdjur.

Räddningsinsatsen måste alltid planeras så att varken den nödställdes eller räddarens säkerhet äventyras.Den bästa och säkraste utrustningen för räddningsuppdrag på höga höjder är brandkårens skylift eller stegbil.

Vid olycksfall används alltid skylift om det är möjligt. Brandkåren måste ändå bereda sig på situationer där skyliften inte kan användas. Sådana situationer kan vara t.ex. trånga våningshusgårdplaner eller platser i terrrängen utan vägförbindelse. Då kan människor eller djur räddas med hjälp av stegutrustning och rep. Därutöver kan man använda olika räddningsselar och bårar som hissas med hjälp av rep.