Trafikolyckor

Med trafikolyckor avses olyckor som inträffar i väg-, järnvägs-, vatten- och lufttrafiken. Olyckor på landsvägarna hör till räddningsverkets vanligaste uppdrag.

Enligt statistikcentralen inträffade 5 725 trafikolyckor som ledde till personskador år 2012. I dessa olyckor omkom 255 personer och skadades 7 083 personer.

Utöver personskadorna är trafikolyckorna en ekonomiskt betydande faktor: en person som omkommer i en trafikolycka beräknas kosta samhället cirka 2,3 miljoner euro. Om en person skadas i en trafikolycka beräknas detta ge upphov till kostnader om i genomsnitt cirka 360 000 euro.

Orsaker till trafikolyckor

Väderförhållandena, såsom dimma och halka, orsakar olyckor varje år. Dessutom är vägnätet inte alltid i bästa möjliga skick. En stor del av olyckorna beror dock på den mänskliga faktorn, såsom felbedömningar, särskilt hos unga förare. Orsakerna kan också vara sjukdomsfall och trötthet. Användning av alkohol och droger har stor andel i olyckorna.  

Att olyckorna får allvarliga följder beror på att vi kör med allt äldre bilar. Risken för att dö i en trafikolycka är större om det är fråga om ett äldre fordon, eftersom ett nyare fordon har teknik som förbättrar köregenskaperna och säkerheten. Å andra sidan kan de tekniska lösningarna i nya fordon ge en felaktig trygghetskänsla, vilket kan leda till en allt för hög situationshastighet.

Räddningsverkets uppgifter på olycksplatsen

Räddningsverkets yrkeskunniga personal är utbildad för olika olyckssituationer. Räddningspersonalen kan vid behov leda trafiken på olycksplatsen och förhindra ytterligare skador genom att stänga av strömtillförseln i fordonet. På en olycksplats kan också skum spridas ut för att förhindra att bränsle som läckt ut ur fordonet antänds.

Räddningsenheten, dvs. brandbilen, är utrustad med hydrauliska arbetsredskap, med vilka en person som blivit inklämd i ett demolerat fordon tryggt kan hjälpas ut. Räddningsenheten har också tillgång till dataprogram, med hjälp av vilka man kan utreda var batterier och säkerhetsanordningar finns i bilar av olika märken och modeller. Krockkuddar som inte aktiverats utgör en risk för dem som deltar i räddningsarbetet. Räddningspersonalen kan också påbörja akutvård av patienter innan sjuktransportenheterna anländer.

Utryckningsfordon i trafiken

En räddningsenhet under utryckning strävar efter att så snabbt och tryggt som möjligt nå fram till olycksplatsen. Kännetecknande för att fordonet är under utryckning är dess blå blinkande ljus och sirener. Det innebär att övriga bilister ska lämna väg för räddningsenheten. I synnerhet stegbilar behöver mycket plats på smala gator.

När ett utryckningsfordon har passerat, är det alltjämt skäl att följa med trafiken, eftersom det ofta är flera enheter som är på väg till olycksplatsen. Alla enheter kommer inte heller från samma station, vilket betyder att utryckningsenheter kan dyka upp från överraskande håll.

Ibland kan en enhet under utryckning stänga av larmanordningen och vända tillbaka. Det innebär att enheten har fått meddelande om att uppdraget har annullerats och återvänder till stationen.