Skadebekämpning

Räddningsverket förbereder sig inför alla slags olyckor. De vanligaste olyckorna är stormskadade träd, som hotar att falla över exempelvis byggnader, eller träd som redan har fallit och som stör människans verksamhet. Även vid andra naturkatastrofer, till exempel översvämningar, hjälper räddningsverket till i mån av resurser, till exempel med att pumpa vatten ur källare.

 

 

Nyckelord: