Akutvård vid Egentliga Finlands räddningsverk

Egentliga Finlands räddningsverk producerar akutvårdstjänster inom samkommunen för hälsocentralerna i de fem städerna Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal. Sammanlagt finns det 6 stationer. På området finns dessutom sjukvårdsdistriktets egna ambulanser samt privata ambulanser med vilka ingåtts köpeavtal. Sjukvårdsdistriktet ansvarar för ordnandet av akutvårdstjänsterna.

Inom akutvården arbetar cirka 130 personer som alla har en yrkesexamen inom hälsovården. För närvarande har 12 akutvårdsenheter larmberedskap. Akutvårdsuppdragen uppgår till drygt hundra per dygn. År 2018 uppgick akutvårdsuppdragen på Egentliga Finlands område till cirka 41 500 stycken.

Serviceenheten ansvarar för ordnandet av akutvårdstjänsterna i Egentliga Finlands räddningsverk, utvärderingen av verksamhetens kvalitet och utvecklingen av tjänsterna.

 • Verksamheten vid serviceenheten för akutvården leds av akutvårdschef Vesa Jyrkkänen.
  Uppgift: Ansvarar för genomförandet och utvecklingen av verksamheten i enlighet med det gällande beslutet om servicenivå för akutvården samt den årliga utvärderingen, verksamhetsplaneringen, verksamhetsutvecklingen, resursfördelningen och uppställandet av resultatmål.
   
 • akutvårdsmästare Mauri Jääskeläinen
  Uppgift: Operativ verksamhet inom akutvården.
   
 • akutvårdsmästare Risto Lehti
  Uppgift: Tekniska och övriga stödfunktioner inom akutvården.