Räddnings- och akutvårdstjänster

Det operativa serviceområdet levererar räddnings- och akutvårdstjänster.

  • Det operativa serviceområdet leds av räddningschef Juha Virto.
  • Serviceenheten för räddningsverksamheten leds av den regionala brandchefen Sebastian Holm.
  • Serviceenheten för akutvård leds av akutvårdschef Vesa Jyrkkänen.

Bekanta dig med räddnings- och akutvårdstjänsterna nedan.