Det regionala räddningsverket

Räddningsverket ger snabb, professionell och jämlik service

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i hela landskapet, i de 27 kommunerna längst västerut och i skärgården. Verksamhetsområdet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, varav nästan hälften är vattendrag.

I landskapet finns det tio brandstationer med dygnet runt-beredskap och tre brandstationer med åtta timmars-beredskap. Dessutom finns det ett aktivt nätverk av avtalsbrandkårer, i vilket det ingår nära 70 frivilliga brandkårer (FBK).

I räddningsverkets grundläggande uppgifter ingår det att rädda och skydda människor, egendom, djur och miljö. Dessutom är det en central uppgift för räddningsverket att förebygga olyckor och främja en säkerhetskultur.

Räddningsverket tillhandahåller akutvårdstjänster i fem samkommuner för hälsocentraler: Åbo, S:t Karins, Reso, Pargas och Nådendal. Antalet ambulanser som larmas dygnet runt är sammanlagt 12 på det regionala räddningsverket.

 

  • Räddningsverkets vision: Egentliga Finlands räddningsverk är nationell vägvisare på området och leverantör av räddnings-, säkerhets- och akutvårdstjänster av hög kvalitet.
  • Verksamhetsidé: Räddnings-, säkerhets- och akutvårdstjänster av hög kvalitet tillhandahålls snabbt, professionellt och jämlikt i Egentliga Finland alla tider på dygnet.
  • Räddningsverkets värderingar: Professionellt, snabbt, jämlikt.