Organisation

Räddningsverket består av tre serviceområden

På Egentliga Finlands räddningsverk arbetar nästan 600 personer med fast anställning, varav närmare 300 brandmän och över 150 heltidsanställda inom akutvård. Dessutom består personalen på räddningsverket av bland annat brandinspektörer, planerare, kommunikationspersonal och kontorspersonal.

  • Räddningsverket leds av räddningsdirektör Jari Sainio.
  • Räddningsdirektör och räddningscheferna utgör räddningsverkets ledningsgrupp. 
  • Räddningsverket lyder under den regionala räddningsnämnden i Egentliga Finland, som har femton medlemmar.