Vanliga frågor om akutvårdstjänster

Vad kostar transporten?

Kommunikationsministeriet fastställer självriskandelen, som från och med 1.1.2016 är 25,00 €. Självriskandelen debiteras endast en gång, även om det finns flera enheter på plats. I vissa situationer, som när transporten inte har genomförts, debiteras också självriskandelen (den givna vården/undersökningen har varit på hälsocentralsnivå, och det därför inte har funnits något behov av transport).

Varför kom en brandbil?

När det gäller patienter som behöver akutvård skickas alltid det fordon som är närmast eller snabbast på plats. Brandbilen kan användas också då det behövs flera som hjälper till på platsen.

Varför kom det ingen läkarenhet?

Nödcentralen bedömer patientens tillstånd och larmar den hjälp som behövs utifrån hälsovårdsmyndigheternas direktiv.

Varför frågar och undersöker man, trots att jag vet vad jag lider av?

Akutvårdspersonalen är alltid skyldig att utreda patientens tillstånd. Transporten inleds först när tillståndet är stabilt. Förstavårdarna arbetar enligt hälsovårdsmyndigheternas skriftliga direktiv.

Varför tog inte ambulansen med patienten?

Nästan en femtedel av akutvårdsuppdragen är sådana att ambulansen inte transporterar patienten. Orsaken kan till exempel vara att patientens hälsotillstånd från första början inte krävde sjuktransport eller att patientens tillstånd inte krävde transport efter akutvården.

Varför gjorde man inte en utryckningskörning?

Nödcentralen bedömer patientens risk och bestämmer hur brådskande uppdraget är utifrån det.

Varför gjorde man en utryckningskörning?

Nödcentralen bedömer patientens risk och bestämmer hur brådskande uppdraget är utifrån det.

Varför kom det så mycket ambulanspersonal?

I ambulansen arbetar alltid två förstavårdare. Ibland kan också en studerande följa med. Dessutom larmas också förstavårdens fältchef eller en läkarenhet till platsen om situationen så kräver.

Får anhöriga följa med till sjukhuset?

Ifall patienten är ett barn, en hörselskadad eller en person som behöver starkt stöd på annat sätt, ska en anhörig/stödperson utan undantag få följa med. I övriga fall får man följa med till sjukhuset i mån av möjlighet. Beslutet fattas alltid av förstavårdaren från fall till fall.

I samjourens anvisningar framhålls att det inte finns skäl för anhöriga att följa med. De anhöriga får inte sitta intill patienten, utan måste vänta upp till flera timmar i ingångshallen. Det är bekvämare att tillbringa denna tid hemma och att ringa för att fråga hur det går samt besöka jourmottagningen eller bäddavdelningen när det är möjligt.

Var kan man fråga efter hittegods?

Hittegods som glömts i ambulansen finns på centralbrandstationen på Eriksgatan 35 i Åbo. Du kan fråga efter hittegods av sjuktransportmästare Risto Lehti.