Upphandling och logistik

Ytterligare information om räddningsverkets upphandlingar

Strategisk upphandling konkurrensutsätter sådana upphandlingar av varor och tjänster vid Åbo stad (inkl. Egentliga Finlands räddningsverk) som enligt upphandlingslagen ska konkurrensutsättas.